Arbetssätt

Så här tycker vi att det funkar bäst.

Capo hjälper dig att göra en väldesignad, användarvänlig, säljande och optimerad webbplats för att göra besökare till kunder.

Glöm plattformar och teknik för en stund.

Tänk dig istället visionen för en digital helhetslösning som skapar affärsnytta i ditt företag - väldesignad, användarvänlig, säljande, smidig att hantera och optimerad för att göra om besökare till kunder. Så föredrar vi att närma oss varje nytt projekt. När vi vet vad som behövs så väljer vi bland marknadens bästa plattformar och tekniker för att skapa lösningen. Vi jobbar i nära samarbete med dig hela vägen.

Workshops

Vi inventerar tillsammans verksamheten, produkterna, kundernas beteenden, konkurrenter med mera. Vi har en beprövad checklista som säkerställer att alla viktiga aspekter beaktas.
 
Vi skapar idéer och koncept baserat på erfarenhet och kunskap. Grova skisser, processmodeller och lösningsarkitektur tas fram som beskriver visionen för din framtida digitala lösning.

Implementering

När vi är överens om vad som behövs så utvecklar vi lösningen baserat på  marknadens bästa plattformar och tekniker.
 
Designen utarbetas i detalj parallellt med att systemplattformar installeras och anpassas. Prototyper görs för att testa av idéer tidigt. Kundspecifika funktioner programmeras. Integrationer till affärsystem utvecklas.
 

Stabilisering

Lösningen testas noga och ofta smyglanseras lösningen till en utvald grupp av slutanvändare för feedback.
 
Justeringar och intrimmning görs av design, logik och systemintegrationer.
 
Slutligen tas lösningen i drift.

Vidareutveckling och optimering

Vid lansering BÖRJAR ett viktigt arbete. Nämligen att, kontinuerligt under flera år framöver, successivt vidareutveckla och optimera lösningen. Capo är en långsiktig partner som hjälper till att utvärdera resultaten och proaktivt driva vidareutvecklingen med nya idéer.

Agilt och SCRUM

Vi föredrar att stegvis arbeta fram byggstenarna i lösningen. Agilt och iterativt som det också kallas.  Vår projektmetod är oftast en variant av den populära metoden SCRUM. Denna metod löser många knutar som annars finns i dagens komplexa projekt. Till exempel att det oftast flertalet aktörer är inblandade och alla tekniska detaljer inte går att överblicka på förhand utan behöver utredas & definieras närmare under själva projektet.

Vad kan vi göra för er?

Kontakta mig så berättar jag mer!

Joakim Lorentzon

0708 - 37 54 35

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig!

* obligatorisk