Vikten av att ha ett tydligt definierat mål med er digitala transformation...

Hans Gillior på IDG Expert Networks har gått ut med hans tankar kring den digitala transformation som många företag gör idag. Han tar upp hur viktigt det är att ha en tydlig definierad bild av vad syftet av den digitala transformationen kommer att vara. Företag som gör en digital transformation gör oftast det av en anledning, dessa anledningar kan vara:

 

Öka intäkter/sänka kostnader: Hans berättar att han har sett en tydlig förändring bland de som utför en digital transformation. Traditionellt så läggs fokus på att sänka kostnader på olika sätt, som att automatisera processer eller mer användning av digital teknik, nu har fokus förflyttats till att öka intäkterna istället och det med hjälp av nya digitala tjänster och affärsmodeller.

 

Intern/extern: Det är också viktigt att ta fram om den digitala transformationen ska ske på grund av interna (processer och strukturer) eller externa (marknad, kunder, nätverk/ekosystem) skäl.

I Hans artikel berättar han om 2 rekommendationer för företagets resa till digital transformation. Först behövs en tydlig definition av vad en digital transformation betyder för just ert företag. Ska fokus vara internt eller externt?

Är syftet att sänka kostnader eller öka intäkter?

Var företaget är idag och vart företaget vill vara imorgon?

Som en andra rekommendation tar han upp nyttan med att använda sig av experter inom förändringsledning för att få ut den maximala nyttan av den nödvändiga transformationen.

 

Läs mer detaljerat om detta ämne på länken nedan, väl inne på länken finns även mer fördjupande länkar man kan grotta ner sig i.

 

 
Till artikeln