Digitaliseringen av företagen

Sex faktorer som ger framgång

Hur kan en butik gå från en klassisk föräljningsbutik till en digital butik eller få dessa två element att komplettera varandra?

Enligt Hans Gillinor, VD vid The Goodwind Company, handlar det om hur anpassningsbart företaget är. I en artikel på computersweden.idg.se berättar han hur de analyserat sex faktorer som gör företag framgångsrika när de tar klivet över till en digital verksamhet.

1. En gemensam tydlig digital vision för företaget och ledningsgruppen. Det viktiga är att besvara och definiera varför, vad, hur och när som den digitala transformationen ska bedrivas. Hur ser dess drivkrafter ut?

2. En affärsmodell som skapar intäkter på den digitala marknaden genom att möta kundens förväntan och krav.
Hur skapar företaget eller organisationen värde för kunden?

3. Förberedd på det oförutsägbara. Framgångsrika företag och organisationer ser deras bransch och marknad i ständig förändring och anpassar styrning och ledningsförmågor efter dessa förutsättningar.

4. Ser att digital transformation utmanar företagets kultur, ledarskap och styrning – inte främst de tekniska förmågorna. Ledarna vågar att lita på sina medarbetare och skapa en atmosfär av innovation, kreativitet och motivation. Vågar utmana traditionell styrning, ledning och arbetssätt.

5. Litar på sina egna analyser! 
De framgångsrika företagen analyserar (med egna resurser) kontinuerligt företagets situation, och tar aktiva beslut om hur de ska agera. Mindre framgångsrika företag litar mer på konsulter, experter och analytiker.

6. Effektiv hantering av information.
Framgångsrika företag använder information som digital katalysator för bättre arbetssätt och beslut.  Tiden från informationskälla till beslut är kortare och informationen är mer precis.

 

 

Slutligen menar han att digital transformation handlar om hur snabbt och korrekt ett företa kan agera på nya trender,  hot och möjligheter. Han menar att traditionella företag har 18-24 månader på sig att agera, oavsett om det är en ny trend, möjlighet eller hot från konkurrent. Under dessa månader har den digitala konkurrenten monopol i branschen att utveckla tjänster, kunder och sätta en ny standard.

Till artikeln