GDPR, EU:s nya dataskyddsregler

EU-lagen GDPR som ersätter svenska PUL kan gå hårt åt de som inte följer den. De företag som inte tar hand om sina kunders personuppgifter på korrekt sätt kan få böta 4% av sin globala omsättning eller max 20 miljoner Euro.

Medborgarna får ökat integritetsskydd. Företag och organisation måste informera hur de hanterar uppgifter, vilka uppgifter och varför.

I många fall kan det bli obligatoriskt att ha ett dataskyddsombud som till exempel ska ha koll på var det finns en databas över databaser. De företag som hanterar personuppgifter i stor omfattning bör ha denna roll på företaget vilket i praktiken innebär alla större e-handelsplatser.

Gå till artikel