Vårt erbjudande

Vi erbjuder expertis och erfarenhet för att utveckla framgångsrika digitala lösningar.

Capo erbjuder expertis och erfarenhet för att utveckla framgångsrika digitala lösningar.

Vi gillar produkter.

Ett speciellt fokusområde för oss är produktorienterade företag och de utmaningar som kommer med att sälja ett större produktsortiment. Med våra lösningar, kompetenser och plattformar kan vi leverera en välfungerade helhet.

Vi kan skapa en optimal webbplats för stort produktsortiment, kombinerat med säljande e-handelslösning och en utmärkt användarupplevelse även i mobila enheter. Med vår expertis inom Omnikanal och PIM-system bidrar lösningen till effektivare processer och ökade intäkter i alla marknadskanaler.  Vi är också vassa på integration med affärssystem och andra system. Vi kombinerar kreativ design, tekniskt kunnande och nyskapande affärstänk.

Lösningar

Tjänster och kompetens

Digital strategi

Grafisk design

Systemutveckling

Webbanalys

Interaktionsdesign

.NET programmering

Lösningsarkitektur

Responsiv design

Systemintegration

Gränssnittsutveckling

All-in-one plattformar för webb och e-handel

Capo har certiferade och erfarna konsulter på flera marknadsledande "all-in-one" plattformar för webb och e-handel kombinerat.

Marknadsledande PIM-system

En centraliserad källa för produktinformation som publiceras ut i flera kanaler. Capo är certifierade på att implementera systemen och att skapa en optimal lösning för flera marknadskanaler - omnichannel.

Varför "socialt" intranät?

Intranät har traditionellt handlat mycket om envägskommunikation från ledningen och dokumentdelning.
Sociala intranät är framtiden och syftar till att medarbetare enkelt ska kunna samarbeta på ett engagerat, socialt och effektivt sätt. Tänk dig en facebook-liknande portal för ditt företag - där idéer och kunskap sprids naturligt och man samarbetar smidigt i projekt. Capo jobbar med den nya intranät-plattformen Intrexx som medför snabbare implementering och lägre licenskostnader än många andra alternativ för sociala intranät.