Mann Hummel är ett globalt företag med 20 000+ anställda på över 80 platser. Capo arbetar med divisionen för “Industrial filtration” som främst erbjuder luftfilter till ventilation i byggnader och industrier.

Capos uppdrag för Mann Hummel innefattar:

Lösningen ger ökat antal onlineorder och mindre manuellt arbete för kunder, säljare och supportpersonal

Behov

Kunderna är fastighetsägare och serviceföretag inom fastighetsbranschen. Varje kund har vanligtvis ett större bestånd av fastigheter och byggnader där de periodvis behöver byta ut luftfiltren i ventilationen.

Mann Hummel hjälper kunderna att inventera sina byggnader och skapa kompletta listor med specifikationer för luftfilter på varje position i varje byggnad. Dessa filterlistor används sedan vid order av ersättningsfilter. Processen att inventera, skapa listor och beställa har involverat mycket manuellt, tidskrävande arbete med penna, papper och telefon. Misstag eller brister i informationen har lett till fel i beställningar och irritation.

Mann Hummel behövde en lösning som digitaliserar, automatiserar och säkrar arbetsprocesserna. Målet var främst att effektivisera genom smidigare arbete och onlineorder, men också att ökad kundservice och försäljning.

Lösning

Kärnan i lösningen är en användarvänlig e-handelsupplevelse. Som gör det enkelt att hitta och beställa bland de 10-tusentals luftfilter-produkter som Mann Hummel erbjuder i varje land.

E-handeln kompletteras med ett skräddarsytt onlineverktyg för hantering av byggnader och filterlistor. Kunder, säljare och supportpersonal kan enkelt samarbeta i verktyget för att skapa och upprätthålla korrekta filterlistor.

Verktyget har också inbyggd intelligens som verifierar att listor är kompletta och indikerar tydligt för användaren är något behöver åtgärdas. Kundspecifika prisförslag eller offerter i PDF format kan hämtas ut i realtid. Säljverktyget är integrerat med e-handelsfunktionen och gör det mycket smidigt att lägga beställningar.

Lösningen är starkt integrerad med Mann Hummels affärssystem Dynamics AX. Till exempel är det realtidsintegration för kundspecifika priser och orderläggning. Artiklar, kunder, användare och filterlistor synkas också med affärssystemet.

Resultat

Lösningen har effektiviserat Mann Hummels arbetsprocesser betydligt. Tid sparas både internt hos Mann Hummel och hos kunderna samtidigt som kvaliteten på filterlistor är högre och fel i orders undviks.

 

Lösningen har lanserats i  6 länder och fler länder är på väg. I de länder där lösningen har lanserats så har andelen onlineorder ökat från nästan inga alls till att merparten av order läggs online. Alla typer av användare - kunder, säljare och supportpersonal - rapporteras vara nöjda och tycker att lösningen underlättar deras arbete.

 

Har ni liknande behov?

Kontakta mig för mer information eller ett förutsättningslöst möte.

Peter Krusell
0739 - 46 42 10
peter@capo.se