Capo's arbetsmetod - från idé till färdigställande

Glöm plattformar och teknik för en stund.

Tänk dig istället visionen för en digital helhetslösning som skapar affärsnytta i ditt företag - väldesignad, användarvänlig, säljande, smidig att hantera och optimerad för att göra om besökare till kunder. Så föredrar vi att närma oss varje nytt projekt. När vi vet vad som behövs så väljer vi bland marknadens bästa plattformar och tekniker för att skapa lösningen. Vi jobbar i nära samarbete med dig hela vägen.

Analys

För att veta hur vi ska bygga er sajt måste vi första ta reda på några saker. Denna analys gör vi genom att ställa olika frågor vars svar berättar 

Vilken är er målgrupp?

Var finns era kunder ? Vilka vanor har de? Jobbar de i en särskild bransch? Vilka förbättringar vill de göra?

Vilka problem löser ni åt era kunder?

Vad är syftet med er websajt?

 

Vilken är er målgrupp?

Planering

Ett systematiskt och grundligt arbete avgör vilka åtgärder som vidtas för drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar

Trafikverkets drift- och underhållsstrategi är grunden för styrning av verksamheten så att målet för Trafikverket och drift- och underhållsverksamheten nås. Målet är att trafiken ska komma fram med de leveranskvalitetéer som utlovas, till exempel säkerhet, god punktlighet och robusthet.

Planeringen sker dels i ett långsiktigt perspektiv i förslag till Nationell plan 2014-2025 och i ett kortare perspektiv inom ramen för Trafikverkets verksamhetsplaner

Utveckling

Våra grafiska designers påbörjar arbetet och sätter upp mockups som sedan webutvecklarna använder sig av.

Projektledaren delar upp arbetet så att det hela tiden flyter på. Vi jobbar med utvecklingsmetoden Scrum vilket medför att vi efter varje sprint (ca en månad) har en fungerade version av sajten. Denna testversion kan du som kund testa med och komma med förslag på ändringar som vi kan ta med i nästa sprint.

Testning

Testningen av kod och funktioner sker löpande under utvecklingen för att garantera hög kvalité. Efter sista sprinten lägger vi ut sajten i den tilltänkta produktionsmiljön och urför integrationstester och belastningstester. Detta ger oss en möjlighet att testa prestandan och förbättra den så den blir optimal. När allt är testat och optimerat är det dags för lansering.

Lansering

När den nya sajten ska lanseras pekar vi om flödet från den gamla sajten till den nya sajten så att alla besökare till er websajt ser den nya versionen istället. I det här skedet är det viktigt att man kontrollerar att alla gamla webadresser pekas om till de nya så att man inte förlorar länkkraft. Länkkraft är något som Google och andra sökmotorer använder sig av för att rangordna resultaten efter en sökning. Då vi aktivt jobbar med optimering av websajter vet vi hur man ska göra för att den nya sajten ska behålla sina tidigare placeringar i sökresultaten. 

Genom att aktivt jobba med strategier inom Search Engine Marketing (SEO, PPC), Content Marketing och Social Media Marketing kan vi hjälpa er få mer trafik från er önskade målgrupp. Med hjälp konverteringsoptimering kan vi sedan hjälpa er få ut det mesta av era webtrafik.

Lansering av websajt
Capo skruvar upp konverteringsgraden på er websajt

Förbättringar

Vi samlar in data med hjälp av Google Analytics och andra verktyg för att veta mer om användarnas beteende på websajten. Vi kan därefter hitta flaskhalsar gör sänker konverteringsgraden och åtgärda dessa. Det insamlade datat berättar vilka kanaler besökarna kommer ifrån, vilka plattformer som genererar mest och minst och många andra saker. Med hjälp av heatmaps kan man se vad besökarna klickar på och hur långt ner de scrollar på en sida.

Genom att ta fram hypoteser kan vi A/B-testa olika versioner av en sida för att ta reda på vilken version som ger flest konverteringar. På samma sätt som vi först tog fram en första version av sidan kan vi ta fram nya wireframes eller testa enstaka delar av sidan. Ibland kan det räcka med att vi byter ut en bild eller flyttar runt stycken för att öka konvertingsgraden.

Efter en lyckosam A/B-testning fortsätter vi att testa andra välbesökta sidor som har hög förbättringspotential. 

Intresserad?

Kontakta mig så berättar jag mer om hur just ni kan få nya kunder på ett enkelt sätt.

Kermit Nilsson
0739 - 46 42 10
kermit@capo.se