Capo's arbetsmetod - från idé till färdigställande

Glöm plattformar och teknik för en stund.

Tänk dig istället visionen för en digital helhetslösning som skapar affärsnytta i ditt företag - väldesignad, användarvänlig, säljande, smidig att hantera och optimerad för att göra om besökare till kunder. Så föredrar vi att närma oss varje nytt projekt. När vi vet vad som behövs så väljer vi bland marknadens bästa plattformar och tekniker för att skapa lösningen. Vi jobbar i nära samarbete med dig hela vägen.

Analys – hur ska vi bygga er sajt?

Vi börjar med att ställa ett antal frågor som blir grunden för hur ska bygga er sajt.

  • Vilken är er målgrupp?
  • Var finns era kunder ?
  • Vilka vanor har de?
  • Jobbar de i en särskild bransch?
  • Vilka förbättringar vill de se?
  • Vilka problem löser ni åt era kunder?
  • Vad är syftet med er websajt?

Dessa frågor plus ytterligare relevanta frågor går vi igenom i det vi kallar förundersökning. Här blir du som kund delaktig och viktigaste spelaren för att mejsla fram bästa förutsättningar för vårt utvecklingsarbete.

Vilken är er målgrupp?

Planering – ger bra förutsättningar

När förundersökningen är klar har vi en bra plattform att utgå ifrån. Planering av det fortsatta utvecklingsarbetet sätter nu fart.

Ofta leder förundersökningen till att det fortsatta arbetet delas upp i olika steg. Dels på grund av att det är inte lämpligt att tekniskt implementera allt önskvärt vid en och samma lansering men också för att det kan finnas begränsningar i budget som behöver hanteras på ett kreativt sätt.

Ett lanseringsdatum bokas upp och en grovplanering görs. För att utvecklingsarbetet ska flyta på ett bra sätt bestämmer vi avstämningar för varje vecka fram till lansering.

 

 

Du är en del av arbetet

Detaljplanering görs och projektet bryts ner i mindre tydliga delprojekt. Här ser vi gärna att kunden finns med aktivt i vårt arbetsflöde.

Det sker genom att vi delar ut behörighet till digitala arbetskort som visar vad som ska göras och vad som är klart. Behövs tidsestimeringar, för utveckling som tillkommit under arbetets gång, kan det göras direkt på arbetskortet och godkännas direkt av kunden.

Det är så här vi vill jobba - nära dig som kund.

Utveckling – nu börjar vi bygga

Våra grafiska designers påbörjar arbetet och gör mockups som webbutvecklarna följer när de skriver programkod.

Projektledaren hos Capo delar upp arbetet i lämpliga delprojekt så att det hela tiden flyter på.

Vi jobbar med utvecklingsmetoden Scrum vilket betyder att vi delar uppdraget i olika etapper, sprintar, där varje sprint innehåller  planering, daglig avstämning och granskning av nedlagt arbete. En sprint löper vanligtvis över två eller fyra veckor och avslutas med en release.

Hela utvecklingsarbetet kan följas av kunden via de digitala arbetskort som tillhör respektive sprint.

Testning – säkrar kvaliteten

Testning av kod och funktioner sker löpande för att garantera hög kvalitet.

När sista sprinten är slutförd lägger vi ut sajten i den tilltänkta produktionsmiljön för att sedan göra integrations- och belastningstester. Detta ger oss en möjlighet att kontrollera prestandan och förbättra till ett optimalt läge.

När allt är testat och optimerat är det dags för lansering.

Lansering – starten på ett löpande arbete

När den nya sajten lanseras pekar vi om besöken från den gamla sajten till den nya. Innan detta görs kontrollerar vi att alla gamla webadresser pekas om till de nya så att man inte förlorar länkkraft.

Länkkraft är något som Google och andra sökmotorer använder sig av för att rangordna resultaten efter en sökning. Vi jobbar aktivt med optimering av websajter och vet hur man ska göra för att den nya sajten ska behålla sina tidigare placeringar i sökresultaten. 

Genom att aktivt jobba med strategier inom Search Engine Marketing (SEO, PPC), Content Marketing och Social Media Marketing kan vi hjälpa er få mer trafik från er önskade målgrupp. Med konverteringsoptimering kan vi sedan hjälpa er få ut det mesta av era webtrafik.

Förbättringar

Vi samlar in data med hjälp av Google Analytics och andra verktyg för att veta mer om användarnas beteende på websajten. Vi kan därefter hitta flaskhalsar gör sänker konverteringsgraden och åtgärda dessa. Den insamlade datan ger oss information om varifrån besökarna kommer, vilka plattformer som genererar mest och minst och många andra saker.

Med hjälp av heatmaps kan man se vad besökarna klickar på och hur långt ner de scrollar på en sida.

Genom att ta fram hypoteser kan vi A/B-testa olika versioner av en sida för att ta reda på vilken version som ger flest konverteringar. På samma sätt som vi tog fram en första version av hemsidan kan vi ta fram nya wireframes eller testa enstaka delar av sidan. Ibland kan det räcka med att vi byter ut en bild eller flyttar runt stycken för att öka konvertingsgraden.

Efter en lyckosam A/B-testning fortsätter vi att testa andra välbesökta sidor som har hög förbättringspotential. 

Vad kan vi göra för er?

Ring mig så pratar vi.

Joakim Lorentzon

0708 - 37 54 35

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig!

* obligatorisk